"Termex" Tselluvill

Termex tselluvill on kõrge kvaliteetne soojustus materjal elumajadele ja muudele hoonetele põrandal, seintes ja lagedel. Materjal on toodetud vanapaberist ja kutsutakse ökovillaks tänu oma ökoloogilistele omadustele. Seda on lihtne ja kiire paigaldada igasugustesse vahedesse ja maja struktuuridesse puhudes või pritsides. Tselluvill täidab praod, augud ja vahed täpselt ja effektiivselt. Ei jäta liitekohti isegi mitte 1mm suuruseid nagu kivivill ja klaasvill. Tselluvill on paigaldaja sõbralik kuna ei põhjusta mingit naha ärritust. Peale selle on tselluvill anti allergeenne, peletab eemale putukad ja hiired (sisaldab Borax-it)!

Termex Tselluvilla omadused:

Tselluvill on tuntud oma väga hea soojus indeksi, hingavuse, tulekindluse ja hallitamatuse poolest. Lihtne paigaldada ka isegi peenematesse pragudesse, elektrijuhtme torude ümber ja teistesse konstruktsioonidesse mida on raske soojustada!

Soojus juhtivus:
Tselluvilla soojustusomadused on konkureerivate materjalidega võrreldes paremad. Soojustusomadusi mõõdetakse soojusjuhtivusteguriga lambda. Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 sekundi jooksul läbib ruutmeetri suurust ja 1 meetri paksust homogeenset ainet. Seega, mida väiksem on antud näitaja, seda parem on soojustusmaterjal. Tselluvilla soojusjuhtivustegur lambda on 0,040 W/mK, mis on konkureerivate toodetega võrreldes hea tulemus (klaasvillal vastavalt 0,042 W/mK ning kivivillal 0,047 W/mK). Tselluvilla head soojusisolatsiooni omadused tulenevad asjaolust, et see on tehtud vanapaberist, mille algtoormeks on puidukiud. Puidukiud on sobiliku poorsusega ning nende vahel on kõrge liikumatu õhu osakaal. Läbipuhuvus näitaja ehk tuuleõhu takistustegur on tselluvillal samuti konkureerivatest materjalidest parem (5 kPa s/m2). See aitab omakorda vähendada konvektsiooni hoone tarindites ning aitab kaasa hoone paremale soojapidavusele.

Hingavus ja Niiskus reguleerivus:
Tselluvilla heaks omaduseks on võime imada endasse niiskust ning seda taas aja jooksul loovutada. Mineraalsetel soojustusmaterjalidel selline omadus puudub. Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused. Hoone hingavuse ja sisekliima aspekt on eriti oluline piirkondades, kus on täheldatud radooni (mürgine ja inimorganismile kahjulik maapõuest eralduv gaas) tavalisest kõrgemat taset (radooni ohupiirkondi Eestis saad uurida siit). Samuti hoiab tselluvill niisketel aastaaegadel hoone konstruktsioonid kuivad, mis vähendab külmasildade tekkimist ning pikendab konsutruktsioonide eluiga.

Tulekindlus:
Tselluvill takistab tule levikut, kuna kõrgetel temperatuuridel söestub ta aeglaselt. Mitmed konkureerivad tooted seevastu sulavad, mis võib tule kandumist konstruktsioonidesse kiirendada. Tulepidavuse annavad tselluvillale selle koostiseks olevad boori- vői alumiiniumiühendid, mis moodustavad tootest kuni 20%. Werro Wooli tootmisel teostatakse pidevalt tulepüsivuse katsetusi. Selleks on nende tootmiskompleksis olemas vastavad seadmed. Werro Wool vastab tulekindluseklassile B2 (DIN 4102 klassifikatsiooni järgi). Tselluvilla tulepidavust on testitud arvukates katsetustes. Huvitava ülevaate klaasvilla ning tselluvilla tulekindluse võrdlusest leiad allpool esitatud videost.

Tulekindlus test!

Allergia- ja kahjurivaba:
Kuivõrd tselluvill on toodetud looduslikust materjalist (ajalehe paberist ehk ümbertöödeldud puidukiust) sobib see kasutamiseks ka selliste hoonete puhul, kus viibivad tihti erinevate allergiatega inimesed. Tselluvilla kasutamine on eriti sobiv avalike hoonete nagu lasteaiad, koolid, hooldekodud jne soojustamiseks. Mõnikord arvatakse, et tselluvillas sisalduvad booriühendid on inimesele ohtlikud. Tegelikkuses sellisel kartusel teaduslikku tõendust ei ole. Booriühendeid kasutatakse laialdaselt ka kosmeetikas ning erinevates meid igapäevaselt ümbritsevates toodetes (sh nt klaasplastist valmistatud toodetes ning LCD-televiisorites). Tselluvilla Werro Wool toodetakse spetsiaalse retsepti järgi, milles on osa booriühendeid asendatud alumiiniumiühenditega. Seesugune retsept võimaldab säilitada või parandada kõiki materjali omadusi (nt tule- ja kahjurite kindlus), kuid annab lisakindluse isikutele, kes peavad mingil põhjusel booriühendeid kahjulikeks.

Copyright © 2005 | All Rights Reserved